Home / Blog / Permohonan Persendirian Lesen Senjata Api

Permohonan Persendirian Lesen Senjata Api

pdrm_logo
Permohonan Persendirian
Permohonan Baru

Bagi individu yang ingin memohon baru lesen senjata api, perlulah mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-

Pembaharuan Lesen

Bagi individu yang ingin memperbaharui lesen senjata api yang sedia ada, perlulah mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-

Pindah Milik/Memiliki

Bagi individu yang ingin membuat pindah milik senjata api daripada seorang individu kepada individu yang lain ataupun individu yang ingin memiliki senjata api yang mana pemilik asal telah meninggal dunia, perlulah mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-

Carry & Use (C&U)

Bagi individu yang ingin memohon lesen carry & use (c&u) senjata api, perlulah mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:-

Kesemua borang / senarai semak yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah tempat di mana pemohon bermastautin.

About raymond

Check Also

GoPro Hero 4 Night Test